Flexilev är ett receptbelagt läkemedel för behandling av Parkinsons Sjukdom (PS) som förskrivs av läkare.

 

Syftet med hemsidan är att underlätta för dig som patient som har diagnosen Parkinsons sjukdom och ordinerats Flexilev.

 

Ta noga del av informationen i bipackssedeln.

Vad är Flexilev?

FLEXILEV är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla Parkinsons sjukdom vilket är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen i Sverige och världen.

Målet med behandlingen är att bidra till en minskning av de motoriska symtomen vid Parkinsons sjukdom.

Om Behandlingen

Flexilev skrivs ut till dig av en läkare som vet hur man behandlar Parkinsons sjukdom. Innan du börjar med behandlingen är det bra att känna till lite om behandlingen som sker med hjälp av en dosautomat. Det är viktigt att ta Flexilev vid varje ordinerat dostillfälle enligt läkarens rekommendation. Det ökar chansen till regelbunden symtomlindring.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Här går vi igenom eventuella, vanliga och även mindre vanliga biverkningar vid behandlingen.

Om Parkinsons sjukdom (PS)

Parkinsons sjukdom är en benämning på en fortlöpande neurodegenerativ sjukdomsprocess som ger upphov till relativt typiska sjukdomsbild och förlopp.

Till en början påverkas ena kroppshalvans kontroll över rörelser med successivt utvecklade rörelserelaterade symtom från båda sidor. Efter några års sjukdom tillkommer symtom från andra nervsystem med även icke-rörelserelaterade symtom.