Om Flexilev

FLEXILEV är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla Parkinsons sjukdom vilket är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen i Sverige och världen. Målet med behandlingen är att bidra till en minskning av de motoriska symtomen vid Parkinsons sjukdom.

Vad är Flexilev?

Flexilev är ett receptbelagt läkemedel i form av små ”minitabletter” som tas med hjälp av en dosdispenser, MyFID. Dosdispensern, som din läkare eller sjuksköterska kan programmera, levererar ett visst antal tabletter vid varje doseringstillfälle.

Aktiv substans

Flexilev innehåller två olika läkemedelssubstanser som heter levodopa och karbidopa, som omvandlas till dopamin i kroppen efter intag.

Symtomlindring

Flexilev lindrar symtomen vid Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom är en livslång sjukdom vid vilken rörelseförmågan påverkas. De vanligaste symtomen för diagnos är att:

  • du blir långsam och ostadig
  • dina muskler känns stela
  • du kan utveckla skakningar och
  • ryckningar (sk tremor)

Utan behandling kan Parkinsons sjukdom göra det svårt för dig att fortsätta med normala dagliga aktiviteter.

Om Parkinsons Sjukdom

Parkinsons sjukdom är en fortskridande sjukdom, som idag inte kan botas. Sjukdomen beror på att dopaminproducerande celler i hjärnan bryts ner kontinuerligt, vilket leder till en brist av dopamin.

Flexilev

Flexilev innehåller levodopa, som omvandlas till dopamin i hjärnan och ersätter det som hjärnan inte kan producera. Denna behandlingsform kallas ibland ersättnings- eller substitutionsterapi.